Dorthea og Lauritz Smørvik


Velkommen til et familietreff på nettet

Kopi av akvarellen "Dønnes kirke" av maleren Johan Fredrik Berg (1813-1874).
Smørvika ligger ved fjorden bak åsen t.v. I bakgrunnen Tomma med
de karakteristiske Tomtindene.

Det er flere i slekta som har ytret ønske om ei slik heimeside. Denne er nå på plass, men innholdet må formes etter hvert. Det som allerede er lagt inn, er noen slektsopplysninger. Men her har vi ikke villet gå for langt fram i tid - det er jo ikke sikkert alle ønsker like mange opplysninger om seg sjøl (event. barn/barnebarn) på nettet.
 
Derfor ber vi den enkelte om å sende oss opplysninger og bilder slik som det faller naturlig. På denne måten kan medlemmer i slekta, eller andre som ser sidene, få del i informasjon om etterkommerne til Dorthea og Lauritz.

Det er intensjonen at personvernet skal ivaretaes når opplysninger blir satt inn. Vær derfor snar å si fra viss det er kommet inn informasjon som på en eller annen måte er blitt feil, eller skal tas bort.

Vi oppfordrer ellers besøkende på Smørvik-sida om å bruke Gjesteboka og sida "Kontakt oss".
 

 

Initiativtakerne til sida håper at den vil skape bedre kontakt mellom medlemmene i "storfamilien". Mange av oss vet lite om hverandre. Det kan vi altså nå få gjort noe med. Derfor ønsker vi hverandre lykke til med de muligheter heimesida gir.

Bidrag kan sendes til:
Per Smørvik

Viktig:
Navna nederst på sida leder til "etterkommer-sidene" og er altså de av barna til Dorthea og Lauritz som hadde etterkommere. For å få en oversikt over alle barna i Smørvika, må du klikke deg inn på "Dorthea og Lauritz Smørvik" til venstre på skjermen.

Opplysninger fra Smørvik-sida må ikke brukes i sammenheng med slekts- forskning. Det er noe tilfeldig hvilke data som blir satt inn på "etterkommer-sidene". F.eks. er ikke alle ektefeller/samboere tatt med, og oversiktene er også ufullstendige ettersom ikke alle ønsker å gi opplysninger.
 

Smørvik - navnet

Etterkommere


Tilrettelagt av Ikon systemer
Per 18. juli 2022 vil ikkje slektsida lenger bli oppdatert.

webs counters
Total Count