Dorthea og Lauritz Smørvik

Litt slektshistore
Under er de nærmeste forfedrene til Dorthea og Lauritz ført opp. Men siden det ikke har vært drevet skikkelige undersøkelser på denne slekta, må både navn, skrivemåte og årstall tas med forbehold om feil. Etter hvert som sikrere data kommer fram, vil disse bli satt inn. De som finner fram opplysninger som kan utfylle og videreføre det som er ført opp under, eventuelt korrigere feil, tar kontakt med:
Per Smørvik

Lauritz  Mathias
Dass Olsen
Smørvik
(28/3 1863-
11/1 1945)
Ingeborg Pernelle
Larsdatter
(1835-1875)
(Martha) Dorthea
Eriksdatter
(døpt 1806, d. 1881)
Pernilla
Jonsdatter
Erik Andersen
Titternes
Lars Kristian Dass
Jørgensen

(døpt 1805, d. 1873)
Ingeborg Maria
Larsdatter
Jørgen Dass
Jacobsen
 
Ole Johan
Ellingsen
(1824-1907)
(Kom fra Herøy)
Gunnhild Susanna
Mikkelsdatter
(1794-1865)
 
 
Elling Jonassen
(1793 - 1865)
Jonas
Jensen
Maria
Olsdatter

Dorthea Antonette
Titternes
(5/1 1864- 31/3 1944)
Ane Kristine
Fordelsdatter
(f. 1837)
Helene Andreasdatter
Brandsnes
(f. ca. 1811)
Fordel Iversen
(f. ca. 1799)
Peder Kristian
Jensen
Titternes
(1864-1944)
Doret Kristine
Olsdatter
Jens Christian
Jacobsen
(døpt 1793)
 
Se ellers Dorthea og Lauritz Smørvik. Der finner en også de barna til Dorthea og Lauritz som ikke hadde etterkommere.
Bilde av Smørvika finner du under "Smørvik-navnet".

Dass-navnet i Smørvik-slekta:

Petter Dass (1647-1707), g. m. Margrethe Andersdtr
              
$
Anders Dass (1675-1736), g.  m. Rebecha Lorentzdtr Angel              
              
$
Jacob William (Wilhelm?) Andersen Dass (1714-1797), g.(?) m. Berethe Pedersdtr Falch
              
$
Jacob Wilhelm Jacobsen Dass (1745-1811), g. m. Margrethe Falch Jørgensdtr Hass
              
$
Jørgen Dass Jacobsen (1783-1862)1, g. m. Ingeborg Maria Larsdtr
              
$
Lars Christian Dass Jørgensen (dpt. 1805, d. 1873)2, g. m. Martha Dorthea Eriksdtr
              
$
Ingeborg Pernelle Larsdtr (1835-1875)
3 , g. m. Ole Johan Ellingsen
              
$
Lauritz M. Dass Olsen Smørvik (1863-1945), g. m. Dorthea A. Titternes

Merk at skrivemåten av navn varierer i kildene. Rebecha el. Rebekka, Christian el. Kristian osv.
1 Bodde først i Rølvåg, seinere på Titternes
2 Født i Rølvåg, bodde i Smørvika
3 Ingeborg og Ole bodde i Smørvika
                                                  _____________

Anne Lise Hovdal har med utgangspunt i barna til Dorthea og Lauritz Smørvik laga et utførlig oversyn over det en kan kalle Smørvik-slekta. Med hennes tillatelse er det under tatt med en del fra hennes arbeid.

     16   17    18   19    20   21    22   23    24   25    26   27    28   29    30   31
       
%&         %&        %&          %&         %&       %&          %&          %&
         8            9           10          11          12           13           14           15
                
%&                 %&                  %&                        %&
                  4                         5                         6                           7
                           
%&                                                    %&
 
                2 Lauritz                                              3 Dorthea
                                                        
%&
                                                  1 Datter/sønn

4.  Ole Johan Ellingsen (1824-1907). Var født i Herøy.
5.  Ingeborg Pernille Larsdtr (1835-1875). Var fra Smørvika
6.  Peder Kristian Jensen Titternes (1830-1900). "Bøkselbonde" (leilending) på Titternes.
7.  Anne Kristine Fordelsdtr (1837-1913).
8.  Elling Jonassen (1793-1863). Fra Herøy. Neppe gift med nr. 9
9.  Gunhild Susanna Mikkelsdtr (dpt. 1794)
10. Lars Kristian Dass Jørgensen (1805-1873). (Se Dass-navnet i Smørvik-slekta)
11. Martha Dorthea Eriksdtr (1806-1881).
12. Jens Christian Jacobsen (1793-1867). Fra Bø ved Stavseng.
13. Doreth Christine Olsdtr (1799-1888). Var født på Titternes.
14. Fordel Iversen Urtfjell (dpt. 1796). Var fra Rana. Folket. 1865: Kårmann på Titternes.
15. Helena Nicoline Andreasdtr Brandsnesset (dpt. 1808). Ved g.mål på Brandsnes.
16. Jonas Jenssen Blomsøen (dpt. 1764). Bodde på Blomsøya,  Alstahaug.
17. Maria Olsdtr (f. 1765). Døpt i Tjøtta kirke.
18. Mikkel Ingebrigtsen (f. ca. 1751) Usikker.
19. Abel Olsdtr (f. ca. 1749).  Usikker.
20. Jørgen Dass Jacobsen (1783-1862). Døde på  Titternes. (Se Dass-navnet i...)
21. Ingeborg Maria Larsdtr (1783-1833). Født på Holand på Dønna.
22. Erik Andersen (1969-1816). Døde på Titternes ("bøkselbonde").
23. Pernelle Jensdtr (dpt. 1769, d. 1838).
24. Jacob Stephensen Bøe (dpt. 1761, d. 1798).  Døde på Åker ved Stavseng, Dønna.
25. Seriane (også Sigrid Anna) Jensdtr (dpt. 1764, d. 1833). Døde på Bø ved Stavseng.
26. Ole Jacobsen Titternes (dpt. 1750). Døde på Titternes ("bøkselbonde").
27. Ane Kristine Pedersdtr (f.  ca. 1766, d. 1811).
28. Ivar Olsen Storforshei (dpt. 1754, d. 1803). Var fra Rana.
29. Kirsti Olsdtr Ørtfjellet (dpt. 1757, d. ca. 1837).
30. Andreas Jonsen. Født i Velfjord, husm. på Brandsnes, Dønna.
31. Ane Nilsdtr.
  
 

Smørvik - navnet

Etterkommere


Tilrettelagt av Ikon systemer